Szkoła Podstawowej nr 16

z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich

ul. Grunwaldzka 81

37-700 PrzemyślBIP Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

 

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się informacje urzędowe.

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej  jest wypełnieniem wymogów prawa:

 

Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.) oraz   

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U 2007 Nr 10 poz. 68)

 

Pozostałe informacje dotyczące Naszej Szkoły znajdują się na stronie  szkoły: sp16przemysl.pl

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )